Cơ cấu tổ chức trường THCS Nga Thạch

Đăng lúc: 10:21:20 10/03/2021 (GMT+7)

Cơ cấu tổ chức trường THCS Nga Thạch

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Xuân Nho

Hiệu trưởng

0946396234

2

 Nguyễn Mạnh Hùng 

 P. hiệu trưởng 

 0919891675

 3

 Nguyễn Văn Phương 

 TKHĐ 

 

 4

 Nguyễn Thị Nga 

 Tổ Trưởng Tổ KHTN

 

 5

 Mai Thị Hường 

 Tổ trưởng Tổ KHXH

 

 6

 Mai Thị Thúy 

 thanh tra ND

 

 7

 Hoả Đức Tiệp 

 Bí thư Đoàn 

 

 8